آخرین خبر موجود از شرکت بدین قرار است که افزایش سرمایه شرکت فرآورده های ساختمانی ایران (فراسا)، که ١٠٠% آن متعلق به شرکت "گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران" (سهامی خاص) از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌‌گذاری آتیه دماوند است به ثبت رسیده و اینک شرکت مادر آن یعنی گروه کارخانجات می‌تواند نسبت به انجام افزایش سرمایه ناشی از تجدیدارزیابی طبقه سهام خود اقدام نماید...

سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند با نماد "واتی" در هفته های اخیر با روندی نزولی مواجه بوده بشکلی که در یک ماه اخیر با لحاظ تعدیل حاصل از افزایش سرمایه 23% نزول و نسبت به قیمت اوج خود در مورخ 26 تیر 95 حدود 40% اصلاح قیمتی بخود دیده است. به همین بهانه مناسب دیدیدم نگاهی به آخرین وضعیت این سهم و NAV آن داشته باشیم.

آخرین خبر موجود از شرکت بدین قرار است که افزایش سرمایه شرکت فرآورده های ساختمانی ایران (فراسا)، که 100% آن متعلق به شرکت "گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران" (سهامی خاص) از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌‌گذاری آتیه دماوند است به ثبت رسیده و اینک شرکت مادر آن یعنی گروه کارخانجات می‌تواند نسبت به انجام افزایش سرمایه ناشی از تجدیدارزیابی طبقه سهام خود اقدام نماید. این افزایش سرمایه بابت تجدیدارزیابی زمین متعلق به شرکت فراسا، واقع در کیلومتر 30 جاده قزوین - رشت انجام شده که این زمین بر اساس اطلاعات قبلی ارسالی از طرف آتیه دماوند، در دست طراحی و توسعه به منظور تبدیل به منطقه ویژة اقتصادی "خدمات و محصولات ساختمانی" است.

طبق اظهارات معاونت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند، مشاور مادر این پروژه شرکت معتبر "رهشهر" است که طراحی جامع و تفصیلی بسیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را در دست داشته و برای این زمین نیز پس از انجام مطالعات سنتز کارکردهای انجام‌پذیر، 7 حوزه تولید، نمایشگاه، آموزش، خدمات فنی و پشتیبانی، لجستیک، گردشگری و صنعتی و خدمات رفاهی حاشیه جاده را پیشنهاد کرده و هم‌اکنون در حال تهیه طرح جامع و سپس تفصیلی این مجموعه است. در همین راستا، یکی از کارکردهای پیش‌بینی‌‌شده برای مجموعه که تولید قطعات ساختمانی است، با مشارکت بخش خصوصی و راه‌اندازی یک مجموعه تولید قطعات بتنی سبک AAC با ظرفیت 1088 مترمکعب در روز به فعلیت رسیده و عمده محصولات این واحد در حال حاضر صادر می‌‌شود.

اینک نگاهی به خالص ارزش دارایی‌های سهم "واتی" بر اساس آخرین اطلاعات موجود در سامانه کدال می‌اندازیم. ارزش خالص هر سهم شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند بر اساس آخرین گزارش پورتفوی شرکت در کدال (95.8.30) بشرح زیر محاسبه می‌شود.

پرتفوی بورسی شرکت

ردیف

نام شرکت

تعداد سهام

تحت تملک

درصد مالکیت

بهای تمام شده

کل (میلیون ریال)

بهای تمام شده

هر سهم (ریال)

ارزش بازار
(میلیون ریال)

ارزش

هر سهم (ریال)

افزایش (کاهش)
(میلیون ریال)

1

صنایع شیمیایی ایران

1,407,861,418

30

747,215

531

5,255,547

3,733

4,508,332

2

لیزینگ صنعت و معدن

172,931,994

9

234,009

1,353

295,887

1,711

61,878

3

سر. صنعت بیمه

107,466,269

14

162,542

1,512

145,832

1,357

-16,710

4

سر. پارس آریان

31,188,777

0

34,498

1,106

32,280

1,035

-2,218

5

سیمان مازندران

5,000,109

1

22,886

4,577

22,760

4,552

-126

6

سر. خوارزمی

25,850,000

0

31,079

1,202

22,309

863

-8,770

7

بیمه پاسارگاد

8,370,383

0

25,230

3,014

26,668

3,186

1,438

8

مخابراتی ایران

201,441,432

14

26,502

132

78,562

390

52,060

9

فولاد هرمزگان جنوب

10,350,000

0

25,583

2,472

22,335

2,158

-3,248

10

سر. مسکن

17,844,815

0

24,305

1,362

17,077

957

-7,228

11

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

4,468,820

0

22,049

4,934

20,758

4,645

-1,291

12

فولاد مبارکه اصفهان

5,724,026

0

12,997

2,271

7,710

1,347

-5,287

13

سایر

195,862

179,194

-16,668

جمع

1,564,757

6,126,920

4,562,163

پرتفوی غیربورسی شرکت

ردیف

نام شرکت

تعداد سهام

تحت تملک

درصد مالکیت

بهای تمام شده

کل (میلیون ریال)

بهای تمام شده

هر سهم (ریال)

EPS

ارزش روز

(میلیون ریال)

افزایش (کاهش)
(میلیون ریال)

14

لاستیک پارس *

154,113,347

96

295,497

1,917

-

896,723

601,226

15

گروه کارخانجات

صنعتی معدنی ایران**

16,000

100

1,600

100,000

-

1,972,022

1,970,422

16

ریسندگی و بافندگی فومنات*

100,000

100

120,761

1,207,610

-

168,702

47,941

17

آپادانا سرام

95,801,265

8

101,669

1,061

0

101,669

0

18

ریسندگی پوشش

17,775,884

77

29,916

1683

0

29,916

0

19

پوشش ایران

15,138,854

95

22,857

1,510

0

22,857

0

20

آتیه سازان صنعت و معدن

1,800,000

60

18,000

10,000

15,767

170,284

152,284

21

نساجی غرب

45,953,880

94

17,536

382

0

17,536

0

22

نخ خمین*

531,158

100

14,147

26,634

-

337,700

323,553

23

حوله و بلوجین پوشش

9,459,144

73

13,709

1,449

0

13,709

0

24

ریسندگی خاور*

6,000,000

100

8,951

1,492

-

35,249

26,298

25

توسعه صنایع گاز لنگرود

7,680,000

14

7,680

1,000

0

7,680

0

26

تهران لاله

749,998

100

7,499

9,999

0

7,499

0

27

شبکه مبادلات

غیر بورسی سازمان گسترش

5,000,000

10

5,000

1,000

0

5,000

0

28

مخمل پوش

3,369,753

75

4,252

1,262

0

4,252

0

29

شبکه صرافی بانک صنعت و معدن

2,999,600

15

3,000

1,000

400

7,199

4,199

30

گسترش انرژی نو آتیه

197

20

1,970

10,000,000

0

1,970

0

31

ترغیب صنعت ایران و ایتالیا

4,245

17

424

99,882

0

424

0

32

مهمانخانه پردیسان

50,000

5

50

1,000

0

50

0

33

بورس اوراق بهادار تهران

20,000

0

10

500

0

10

0

27

اوراق مشارکت

306,408

289,761

10,142

جمع کل

964,289

3,136,064

در محاسبه ارزش روز شرکت‌های غیربورسی، از ضریب P/E برابر 6 برای شرکت‌های دارای سود استفاده شده است. ارزش روز سایر شرکت‌ها برابر بهای تمام‌شده آن‌ها لحاظ می‌شود.

* ارزش شرکت‌های غیربورسی لاستیک پارس، نخ خمین، ریسندگی خاور و ریسندگی و بافندگی فومنات برابر ارزش کارشناسی رسمی آن‌ها مندرج در آگهی واگذاری هر یک که قبلاً منتشر گردیده لحاظ شده است. این شرکت‌ها در برنامه فروش گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند قرار داشته‌اند و البته فروش آن‌ها در یک مرحله ناموفق بوده است.

** ارزش روز شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران بر اساس افزایش سرمایة انجام‌شده در شرکت زیرمجموعة آن یعنی "فراسا" بابت تجدیدارزیابی دارایی‌ها و لحاظ آن در حقوق صاحبان سهام شرکت مادر محاسبه شده است.

نتایج محاسبات فوق برای NAV آتیه دماوند به صورت زیر است:

NAV

مازاد ارزش پرتفوی بورسی (میلیون ریال)

4,562,163

مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی (میلیون ریال)

3,136,064

حقوق صاحبان سهام (95.6.31)

5,445,142

منابع حاصل از افزایش سرمایه (میلیون ریال)

1,500,000

سود دریافتنی از مجامع (میلیون ریال)

5,137

ارزش خالص دارایی ها (NAV) (میلیون ریال)

14,648,506

سرمایه (میلیارد ریال)

4,500

ارزش خالص هر سهم (NAV) (ریال)

3,255

ارزش ذاتی هر سهم (ریال) با فرض 80%

2,604

ارزش روز هر سهم (ریال)

1,906

قیمت به NAV روز

59%

بنابراین قابل مشاهده است که سهم در حال حاضر کمتر از ارزش ذاتی خود و در حدود 60% NAV معامله می شود.