در تحلیل تکنیکال سهام شرکت کشت و صنعت پیاذر با نماد «غاذر» ، روند حرکتی سهم را در یک کانال صعودی محصور نمودیم. این سهم طی سه سال اخیر واکنش های خوبی به سطوح تحتانی و فوقانی کانال مذکور نشان داده و هر بار در برخورد با این سطوح ، مسیر حرکتی خود را تغییر داده است. لذا انتظار این است که ...