پس از ثبت کف قیمتی ٢٧ دلاری در روزهای آغازین سال ٢٠١۶ ، شاهد افزایش تقاضا و بالطبع رشد قیمتی این کالای استراتژیک در بازارهای جهانی بودیم. ساختار امواج شکل گرفته به گونه ای بود که به...