با توجه به گستردگی ساختار امواجی اصلاحی در تئوری الیوت پیش بینی نوسانات قیمتی تقریبا غیر ممکن است. با این حال به نظر می رسد طی هفته های آینده در قالب افت و خیزهای نوسانی شاهد عقب نشینی قیمتی سکه تا ...

تحلیل تکنیکال سکه طرح جدید :

 

روند قیمتی سکه بهار آزادی (طرح جدید) در 1.5 سال گذشته از دیدگاه الیوتی به گونه ای بوده که تداعی کننده سری امواج Impulse (پیشرو) بوده است. در حال حاضر به نظر می رسد قیمت یک ساختار 5 موجی با موج 3 امتداد یافته را تکمیل کرده است و در حال حاضر قیمت وارد سیکل اصلاحی شده است. با توجه به گستردگی ساختار امواجی اصلاحی در تئوری الیوت پیش بینی نوسانات قیمتی تقریبا غیر ممکن است. با این حال به نظر می رسد طی هفته های آینده در قالب افت و خیزهای نوسانی شاهد عقب نشینی قیمتی سکه تا حوالی 1.045.000 الی 1.050.000 تومان باشیم. در این محدوده احتمالا شاهد تبدیل سطح مقاومتی به سطح حمایتی خواهیم بود.