ر این شماره از چشم انداز درخصوص ٢ مطلب مهم یعنی وضعیت بازار ارز و توقف نمادها در بورس تهران صحبت می کنیم. ابتدا درخصوص نرخ دلار صحبت می کنیم که بحث مفصل تری است. همانطور که مستحضر هستید ، دلار از اواسط آبان ماه در مسیر رشد قرار گرفته و از ابتدای آذر ماه و خصوصا در هفته ای که گذشت ، با شتاب بیشتری تا یک قدمی قیمت های ۴.٠٠٠ تومانی برابر با سقف هیجانی در سال ٩١ رشد نموده است اما پیش بینی می شود به مرور شاهد تخلیه هیجانات در این حوزه و ...