بررسی وضعیت این اسیلاتور در ٣ سال گذشته نشان داده که هر بار قیمت در محدوده اشباع از خرید چرخش داشته شاهد وارد شدن قیمت به روند اصلاحی و افت نسبی قیمت بودیم. در حال حاضر به نظر می رسد قیمت ...

تحلیل تکنیکال دلار - ریال :

 

نوسانات قیمتی نسبت دلار به ریال را می توان داخل دو خط همگرا محصور کرد. ساختار قیمتی به گونه ای است که تداعی کننده الگوی مثلث مورب (پایان قطری است) پس از برخورد قیمت به محل تلاقی تراز 100 درصد فیبوناچی app و ضلع بالایی الگو ، حالا اسیلاتور DT در پارامتر بهینه نیز در محدوده اشباع از خرید قرار دارد. بررسی وضعیت این اسیلاتور در 3 سال گذشته نشان داده که هر بار قیمت در محدوده اشباع از خرید چرخش داشته شاهد وارد شدن قیمت به روند اصلاحی و افت نسبی قیمت بودیم. در حال حاضر به نظر می رسد قیمت محدوده 3550 - 3600 تومان را در نظر گرفته است. بنابراین خرید در قیمت های کنونی توصیه نمی شود.