به کسانی که برای مطرح کردن شخصی خودشان می خواهند این زحمات را تحمل کنند، رای ندهیم! به کسانی رای بدهیم که نیازی به اسم در کردن و مشهور شدن نداشته باشند، و این نام و شهرت را قبلا کسب کرده باشند!

«حالا که تبلیغات انتخاباتی کانون کارگزاران، زودهنگام شروع شده (ما هنوز رسما از نامزدین اطلاع نداریم)! و با توجه به اینکه این برادر کوچک تان نامزد نیستم! (گفتم خیالتون راحت باشه)

نکاتی عرض می کنم:

بیایید به کسانی رای بدهیم و به کسانی رای ندهیم که:

1) در کار و کسب کارگزاری سرآمد و افتخار باشند.

شرکت های کارگزاری ضعیف ، بی نام و نشان، کوچک نمی توانند الگوی صنعت باشند!

کسانی که سال هاست شرکتان نیمه تعطیل و ضعیف است، کسانی که حال کار و توسعه ندارند، کسانی که در صنعت هستند ولی هیچ جایگاهی در صنعت ندارند را انتخاب نکنیم!

2) به کسانی رای بدهیم که پاک و تمیز کار کرده اند، همکارانی که تخلفات و بعضا جرائمی دارند، همکارانی که ثروت های آنچنانی را در سال های کوتاه مدت از روش هایی که می دانیم به دست آورده اند، از شجاعت وصراحت لازم برای دفاع از صنعت برخوردار نیستند!

به یک تشر سازمان، یک تشر بورس ها ساکت می شوند!

3) به کسانی رای بدهیم که عمق تحولات صنایع و کار و کسب ها را درک می کنند، کسانی که الان 20 سال است یک حرف را از آنها می شنویم، اصلا به درد صنعت واسطه گری مالی با تحولات سنگین تکنولوژیک پیش رو نمی خورند!

4) به کسانی رای بدهیم که نزد مقامات ناظر و حاکم آبرو و احترامی دارند، حرف آن ها نزد این مراکز خریدار دارد!

5) به کسانی رای بدیم که حال کار کردن و حضور در جلسات و پیگیری را داشته باشند. تجربه ی حقیر از یک سال تلاش برای تاسیس کانون ، دو سال عضویت در شورای کانون ، دو سال دبیر کلی کانون، و 4 سال حضور در هیات مدیره بورس کالا، حاکی است که این سمت ها فقط و فقط حوصله، صبوری، وقت گذاشتن وانگیزه های ملی می خواهد!

6) به کسانی که برای مطرح کردن شخصی خودشان می خواهند این زحمات را تحمل کنند، رای ندهیم! به کسانی رای بدهیم که نیازی به اسم در کردن و مشهور شدن نداشته باشند، و این نام و شهرت را قبلا کسب کرده باشند!

7) صنعت و بازارهای مالی با سرعت عجیبی در حال تغییر و توسعه است. اعضای شورای کانون و خود کانون باید سردرمدار این توسعه و تحول باشند!

به کسانی که منافع کوتاه مدت خود و صنعت را در اولویت منافع دراز مدت و ملی قرار می دهند رای ندهیم!

اگر نکاتی دیگری داشتم، بعداً زحمت می دهم!

تطبیق مصادیق با خودتان

زیاده جسارت شد!

همان گونه که شاید بدانید، ماه گذشته توفیق حضور در اجلاس WFE را داشتم.

انصافاً و بدون خود کم انگاری و یا احساس حقارت، ما هیچ کجای بازارهای مالی دنیا نیستم!

هیچ کجا!

به امید آن که بورس هایی گسترده، مشهور در دنیا، با بازده های خوب و گردش های عالی و زیرساختارهای تمامی استاندارد و الکترونیک و به روز جهانی داشته باشیم!