برترین صندوق های سرمایه گذاری در سهام طی یکسال گذشته نشان داده شده است که در میان ٩٠ این صندوق مانند هفته های قبل در صدر قرار دارد و با کسب بازدهی ١١٣ درصد درخشان ترین عملکرد را به خود اختصاص داده است

بورس۲۴ :

صندوق های سرمایه گذاری درهفته گذشته عملکرد مناسب تری نسبت به هفته های قبل از خود نشان دادند و بیش از نیمی از صندوق ها به بازدهی مثبت و قابل قبولی دست یافتند. در این میان صندوق های بانک اقتصاد نوین، نواندیشان، نقش جهان، سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان و امین کارآفرین در میان برترین های هفته جای گرفتند. بانک اقتصاد نوین با کسب سود 4 درصدی در صدر نشست؛ لازم به ذکر است این صندوق در یکسال گذشته بازدهی درخشان 80 درصدی را برای سهامدارن خود به ارمغان آورده است.

هم چنین صندوق های سرمایه گذاری دماسنج، آپادانا، یکم اکسیر فارابی، سبحان و افتخار حافظ طی این مدت بیشترین بازدهی منفی را کسب کرده اند.

در نمودار زیر، برترین صندوق های سرمایه گذاری در سهام طی یکسال گذشته نشان داده شده است که در میان 90 صندوق نیکان پارس مانند هفته های قبل در صدر قرار دارد و  با کسب بازدهی 113 درصد درخشان ترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.

صندوق های سرمایه گذاری عموما برای افرادی با ریسک پذیری کمتر، که علم زیادی به روش های تحلیلی ندارند یا زمان کافی برای مدیریت سهام خود را در اختیار ندارند، مناسب می باشد، هر واحد صندوق از تقسیم کل ارزش دارایی بر سرمایه به دست می آید که آن را با NAV یا خالص ارزش دارایی ها می سنجیم. در جدول زیر این شاخص برای 15 صندوق با بیشترین NAV نشان داده شده است. لازم به ذکر است این فاکتور لزوما بیانگر عملکرد بهتر در کوتاه مدت نمی باشد بلکه ملاک خوبی برای جذب نقدینگی در میان علاقه مندان به صندوق ها تلقی می شود.