در تحلیل تکنیکال سهام شرکت لیزینگ غدیر با نماد «ولغدر» ، شاهد نزدیک شدن سهم به تراکم حمایتی ١٠۶ – ١١۵ تومانی هستیم. این حمایت از آن جهت دارای اهمیت بالایی می باشد که سهم در محدوده یاد شده ٣ الگوی هارمونیک ...