پس از اتمام یک سیکل ۵ موجی با موج ٣ ممتد ، سهم وارد مدار اصلاحی شد. به گونه ای که طی ٣٧ هفته اخیر ارزش سهام شرکت کشتیرانی ایران در حدود ٣٨ درصد افت داشته است!