اگر به خاطر داشته باشید شهریور و پاییز سال گذشته بارها در مورد شسینا و شرایط نموداری آن در بخش های مختلف سایت صحبت کردیم و زیر ۵٠٠ تومان سهم را برای خرید معرفی کردیم. قیمت سهم از حوالی ۴۶٠ - ۴٧٠ تومان استارت رشد را زد و تا...

تحلیل تکنیکال شیمیایی سینا - شسینا :

 

اگر به خاطر داشته باشید شهریور و پاییز سال گذشته بارها در مورد شسینا و شرایط نموداری آن در بخش های مختلف سایت صحبت کردیم و زیر 500 تومان سهم را برای خرید معرفی کردیم. قیمت سهم از حوالی 460 - 470 تومان استارت رشد را زد و تا یک قدمی 2000 تومان پیش رفت. حالا به نظر می رسد آرایش سر و شانه سقف در نمودار سهم تکمیل شده است. خط گردن فرضی هم در روزهای اخیر شکسته شده. واگرایی منفی بین قیمت و اندیکاتور MACD هم نشان می دهد که الگویی شناسایی شده صحیح است. انتظار داریم در قالب پولبک قیمت تا حوالی 1400 تومان رشد کند که صرفا فرصت فروش و خارج شدن از سهم می باشد. انتظار داریم به مرور ارزش هر سهم شسینا تا حوالی 800 - 850 تومان عقب بنشیند.