در تحلیل تکنیکال سهام شرکت سرمایه گذاری البرز با نماد «والبر» ، پس از یک حرکت پر قدرت افزایشی از سطوح ٢٨٠ تا ۴۵٠ تومانی ، شاهد روند نوسانی – اصلاحی سهم در کانال به تصویر کشیده هستیم. اصلاحی که عمدتا در قالب زمان رخ داده و انتظار می رود در محدوده ...