تنها صندوق های ایساتیس، سهم آشنا، زرین پارسیان، آشنای دی، توسعه صادرات، امین تدبیرگران فردا و نیکو کاری دانشگاه تهران توانستند...

بورس۲۴ : در هفته منتهی به 21 آبان ماه، غالب صندوق های سرمایه گذاری با توجه به التهابات بازار که بیشتر از انتخابات آمریکا تاثیر پذیرفته بود، با کسب بازدهی منفی به کار خود پایان دادند. همانگونه که در جدول مشاهده می نمایید تنها صندوق های ایساتیس، سهم آشنا، زرین پارسیان، آشنای دی، توسعه صادرات، امین تدبیرگران فردا و نیکو کاری دانشگاه تهران توانستند رشد کم رمق زیر یک درصدی را تجربه کنند. ایساتیس صدرنشین این گروه توانست به بازدهی 0.9 درصدی دست یابد. همچنین این صندوق در یکسال گذشته سود قابل توجه 96.4 درصدی را برای سهامدارن خود به ارمغان آورده است.
لازم به ذکر است، صندوق های سرمایه گذاری پارس گستر، مشترک کاریزما، گنجینه بهمن، نقش جهان و امین کارآفرین طی این مدت بیشترین بازدهی منفی را کسب کرده اند.

برترین صندوق های سرمایه گذاری در سهام  طی یکسال گذشته در نمودار زیر نشان داده شده است که در میان 90 صندوق نیکان پارس با کسب بازدهی 111.6 درصد درخشان ترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.