پس از یک ریزش ۴۵ درصدی که از اوایل سال جاری تا نیمه های شهریور ماه اتفاق افتاد ، ارزش سهم از حوالی ٢٣٠ تومان تا محدوده ١٢٠ تومان افت داشت. پس از آن با تشکیل واگرایی مثبت ...