در تحلیل تکنیکال سهام شرکت سیمان سپاهان با نماد «سپاها» ، روند حرکتی سهم طی یکسال اخیر را یک چنگال Andrew محصور نمودیم. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید ، سپاهان واکنش های خوبی به سطوح تحتانی ، فوقانی و حتی میانی چنگال فوق داشته و با توجه به شکسته شدن مقاومت مهم ١١٩ تومانی ، انتظار می رود به مرور شاهد ...