طی روزهای اخیر قیمت موفق به شکست ترند نزولی کوتاه مدتی خود شد و در معاملات روز جاری توانست به خط گردن الگوی سر و شانه کف پیش بینی شده نفوذ کند. واگرایی شدید مثبت بین قیمت و اندیکاتور MACD هم تایید کننده...