در تحلیل تکنیکال شاخص گروه انبوه سازی ، شاهد اتمام روند اصلاحی در نقطه C بواسطه شکل گیری واگرایی مثبت بین نمودار قیمتی و اسیلاتور MACD هستیم ؛ به گونه ای که شاخص مذبور طی این مدت حدود ١٠ درصد رشد داشته و اکنون الگویی مشابه با ...