در اسیلاتور DT خطوط این اسیلاتور در حال تقاطع مثبت در محدوده اشباع فروش هستند. در اندیکاتور MACD هم شاهد چرخش خط MACD به سمت خط مرکزی هستیم. به نظر می رسد محدوده...