در تحلیل تکنیکال سهام شرکت بیمه البرز با نماد «البرز» ، نوسانات سهم را در یک کانال صعودی محصور نمودیم. همانطور که مشاهده می کنید ، این سهم طی یک سال اخیر نوسانات منظم و خوبی در این کانال داشته و هر بار در محدوده کف کانال با افزایش تقاضا و در سقف ها زیر فشار عرضه قرار گرفته است. لذا تا مادامی که این کانال ...