گروه مدیریت سرمایه گذاری امید که سال مالی منتهی به ٣٠ دی ماه دارد ، در جدیدترین گزارش منتشر شده ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در سطوح ٣٣۵ ریالی پیش بینی نموده و در دوره ۶ ماهه ١٧١ ریال معادل ۵١ درصد آن را محقق کرده است. لازم به ذکر است ، سود ٣٣۵ ریالی پیش بینی شده با تصویری از ...

محاسبه NAV گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ( وامید )

توضیحات / شایعات : گروه مدیریت سرمایه گذاری امید که سال مالی منتهی به 30 دی ماه دارد ، در جدیدترین گزارش منتشر شده ، سود هر سهم خود برای سال 95 را در سطوح 335 ریالی پیش بینی نموده و در دوره 6 ماهه 171 ریال معادل 51 درصد آن را محقق کرده است. لازم به ذکر است ، سود 335 ریالی پیش بینی شده با تصویری از سودآوری سال گذشته زیر مجموعه ها بوده و با توجه به رشد سودآوری شرکت های تابعه در سال جاری ، پیش بینی می شود وامید نیز سودی به مراتب قوی تر برای سال مالی آتی خود اعلام نماید. ضمن اینکه وامید سهامدار 27 درصدی شرکت گهر زمین محسوب می شود و خبر مصوبه اجازه بهره برداری از معدن گهر زمین در میان مدت تاثیر خوبی در روند سودآوری شرکت خواهد داشت.

وامید سود تلفیقی گروه برای سال مالی 95 را در سطوح 399 ریالی پیش بینی نموده است. گفتنی است "وامید" در دوره شهریور ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 4.004 میلیارد تومان و ارزش بازاری5.670 میلیارد تومان در سبد سهام خود داشت ، در حالی که طی دوره مذکور بهای تمام شده بدون تغییر و ارزش بازاری آن به 5.134 میلیارد تومان کاهش یافته است. لازم به ذکر است ، 2 شرکت «سنگ آهن گل گهر» و «معدنی و صنعتی چادرملو» از مهمترین زیر مجموعه این شرکت چند رشته ای می باشند و هر گونه تغییر قیمت در این 2 نماد ، تاثیر با اهمیتی بر NAV هر سهم وامید می گذارد.

نحوه محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری :

NAV عبارتست از خالص ارزش دارایی های یک شرکت و به عبارت دیگر ارزش کل دارایی های شرکت پس از کسر بدهی. از نظر حسابداری ، کشف NAV هر سهم عبارتست از دارایی های شرکت منهای بدهی های آن یعنی همان حقوق صاحبان سهام .اما در برآوردهای مالی این رقم نمی تواند انعکاس دقیقی از خالص ارزش دارایی های شرکت ارائه دهد که علت آن نیز برخی از محدودیت های ترازنامه می باشد. در ترازنامه ارزش بسیاری از دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی گزارش می شوند که در برخی سرفصل ها نظیر سرمایه گذاری ها و دارایی های ثابت بین ارزش روز آن ها و مبلغ دفتری تفاوت وجود دارد .

برای رفع این مشکل بایستی ابتدا سرمایه گذاری های شرکت را ارزش گذاری کنیم پس از این رقم را با بهای تمام شده درج شده در صورت های مالی مقایسه کنیم در صورتی که ارزش بازار بیشتر از بهای تمام شده باشد این مازاد ارزش نسبت به بهای تمام شده باید در محاسبه خالص ارزش دارایی ها در نظر گرفته شود زیر در حقیقت این مازاد ارزش به هنگام ارائه اطلاعات در بخش دارایی ها در ترازنامه پنهان مانده است. بنابراین فرمول محاسبه خالص ارزش دارایی های یک شرکت به صورت زیر به دست می آید :

حقوق صاحبان سهام + مازاد ارزش سرمایه گذاری ها نسبت به بهای تمام شده = خالص ارزش دارایی ها

مسلما انجام محاسبه فوق در زمانی که کلیه سرمایه گذاری ها در سهام بورسی صورت گرفته باشد آسان است اما زمانی که شرکت سرمایه گذاری های فعالیت های خارج از بورس داشته باشد در این حالت معمولا مشکلات بیشتری در خصوص محاسبه NAV بروز می کند که علت آن نیز به فقدان بازار منصفانه برای ارزش گذاری سرمایه گذاری ها باز می گردد که به منظور رفع این مشکل می توان ارزش روز پرتفوی خارج از بورس را معادل بهای تمام شده آن ها منظور نمود. اما منطقی آن است که که شرکت های تاثیرگذار بر NAV شرکت را ارزش گذاری کنیم.

در برآورد NAV ، ریز سرمایه گذاری های بورسی و خارج از بورسی شرکت های سرمایه گذاری از آخرین صورت وضعیت پرتفوی منتشره شرکت ها در سامانه ناشران بورسی ( سایت کدال ) استخراج می شود و برای استخراج حقوق صاحبان سهام از آخرین صورت های مالی میاندوره ای منتشر شده شرکت ها استفاده می شود. گاهی ممکن است تاریخ آخرین ترازنامه منتشر شده با آخرین وضعیت پرتفوی یکسان نباشد در این حالت سودهای تقسیم شده مابین این دو تاریخ از سوی شرکت ها باعث کاسته شدن قیمت سهامشان گردیده است در حالیکه به سرفصل سود انباشته در ترازنامه اضافه نگردیده است لذا در محاسبات سودهای تقسیمی محقق شده نیز به محاسبات اضافه می گردد.

نکته قابل توجه سرفصل ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری هاست با توجه به اینکه این ذخیره در ترازنامه کاهنده دارایی هاست لذا در محاسبات مربوط به NAV به محاسبات افزوده می گردد. و آخرین نکته اینکه پس از محاسبه خالص ارزش داریی های تعدیل شده ( با منظور نمودن سود نقدی و ذخایر کاهش ارزش ) بایستی رقم فوق تقسیم بر تعداد سهام شرکت گردد تا NAV هر سهم محاسبه گردد.

نحوه کاربرد NAV در بورس اوراق بهادار :

جهت ارزیابی واقعی بودن ارزش گذاری سهام شرکت های سرمایه گذاری، از نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ها P/NAV استفاده می شود. این شاخص از دیدگاه علمی از اعتبار بالاتری در مقایسه با نسبت P/E برخوردار است. زیرا چنین می توان استدلال کرد که NAV تابعی است از متغیر پرتفوی که دستیابی به آن براساس ارزش گذاری بر سهام شرکت ها و صنایع دارای مزیت های نسبی که با ریسک کمتری همراه هستند، صورت می پذیرد. در همین راستا در صورتی که نسبت P/NAV یک واحد باشد، می توان استنتاج کرد که قیمت جاری سهم منطبق با خالص ارزش دارایی های شرکت دارنده در حال داد و ستد است. میانگین این نسبت در بین شرکت های سرمایه گذاری بازار بورس اوراق بهادار کشور 0.75 واحد است.

نحوه شناسایی سهام ارزنده از سهام گران :

در صورتی که قیمت تابلو سهمی در محدوده کمتر از 65 درصدی ( 0.65) P/NAV معامله شود ، این سهم را جزء سهام ارزنده ، در صورتی که بین 65 الی 80 درصدی ( 0.65 – 0.8 ) معامله شود ، آن را جزء سهام به قیمت و در صورتی که بالاتر از 80 درصد ( 0.8 ) معامله شود ، آن را جزء سهام گران قیمت طبقه بندی می کنیم.