نوسانات قیمتی سهم در ١٠ ماه گذشته تداعی کننده پترن هارمونیک AB=CD می باشد. فرسایشی بودن گام صعودی بازوی CD نسبت به بازوی AB در کنار شکل گیری پترن هارمونیک Crab نزولی و....

تحلیل تکنیکال لیزینگ ایرانیان - وایران :

 

نوسانات قیمتی سهم در 10 ماه گذشته تداعی کننده پترن هارمونیک AB=CD می باشد. فرسایشی بودن گام صعودی بازوی CD نسبت به بازوی AB در کنار شکل گیری پترن هارمونیک Crab نزولی و آرایش مثلث پایان قطری نشان دهنده این مهم بود که روند رو به رشد سهم با ضعف مواجه شده است. در اندیکاتور macd نیز شاهد شکل گیری واگرایی منفی هستیم. به نظر می رسد در مقطع کنونی روند رو به رشد سهم به پایان رسیده و انتظار می رود در کوتاه مدت شاهد اصلاح قیمت باشیم.

انتظار داریم طی روزهای آینده ارزش هر سهم تا حوالی 125 - 130 تومان مقارن با دم الگوی هارمونیک عقب نشینی نماید.