"وصندوق" در دوره شهریور ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ١.٣۴٩ میلیارد تومان و ارزش بازاری ٣.٩۵۵ میلیارد تومانی در سبد سهام خود داشت ، در حالی که طی همین دوره ارزش بازار آن با افت ٢١٧ میلیارد تومانی به ٣.٧٣٨ میلیارد تومان کاهش یافت. لازم به ذکر است ، گزارش پرتفوی شهریور ماه وصندوق نشان که شرکت در این دوره مبلغ ۴.۶٨۶ میلیارد ریال فروش سهام ( ایران خودرو ، گل گهر و ...

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ( وصندوق )

توضیحات / شایعات : شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی که سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال 96 را در اولین پیش بینی مبلغ 302 ریال اعلام کرد که نسبت به سود 322 ریالی سال 95 تعدیل منفی 6 درصدی را نشان می دهد. پیش بینی کاهش 6 درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها ، عمدتا به دلیل افت eps و dps شرکت های سرمایه پذیر ، دلیل اصلی کاهش سود 2 تومانی وصندوق می باشد. لازم به ذکر است که 2 نماد «پتروشیمی جم» و «نفت ایرانول» از مهمترین زیر مجموعه های این شرکت چند رشته ای محسوب می شوند و هر 500 ریال تغییر قیمت در این 2 نماد ، به ترتیب 40 و 7 ریال بر NAV هر سهم وصندوق موثر خواهد بود.

گفتنی است "وصندوق" در دوره شهریور ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 1.349 میلیارد تومان و ارزش بازاری3.955 میلیارد تومانی در سبد سهام خود داشت ، در حالی که طی همین دوره ارزش بازار آن با افت 217 میلیارد تومانی به 3.738 میلیارد تومان کاهش یافت. لازم به ذکر است ، گزارش پرتفوی شهریور ماه وصندوق نشان که شرکت در این دوره مبلغ 4.686 میلیارد ریال فروش سهام ( ایران خودرو ، گل گهر ، چادرملو ، اقتصاد نوین ، پالایش نفت اصفهان ، پتروشیمی جم ، نفت پاسارگاد و ... ) داشته و با توجه به بهای تمام شده 3.511 میلیارد ریالی ، مبلغ 1.174 میلیارد ریال سود شناسایی کرده است.

نحوه محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری :

NAV عبارتست از خالص ارزش دارایی های یک شرکت و به عبارت دیگر ارزش کل دارایی های شرکت پس از کسر بدهی. از نظر حسابداری ، کشف NAV هر سهم عبارتست از دارایی های شرکت منهای بدهی های آن یعنی همان حقوق صاحبان سهام .اما در برآوردهای مالی این رقم نمی تواند انعکاس دقیقی از خالص ارزش دارایی های شرکت ارائه دهد که علت آن نیز برخی از محدودیت های ترازنامه می باشد. در ترازنامه ارزش بسیاری از دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی گزارش می شوند که در برخی سرفصل ها نظیر سرمایه گذاری ها و دارایی های ثابت بین ارزش روز آن ها و مبلغ دفتری تفاوت وجود دارد .

برای رفع این مشکل بایستی ابتدا سرمایه گذاری های شرکت را ارزش گذاری کنیم پس از این رقم را با بهای تمام شده درج شده در صورت های مالی مقایسه کنیم در صورتی که ارزش بازار بیشتر از بهای تمام شده باشد این مازاد ارزش نسبت به بهای تمام شده باید در محاسبه خالص ارزش دارایی ها در نظر گرفته شود زیر در حقیقت این مازاد ارزش به هنگام ارائه اطلاعات در بخش دارایی ها در ترازنامه پنهان مانده است. بنابراین فرمول محاسبه خالص ارزش دارایی های یک شرکت به صورت زیر به دست می آید :

حقوق صاحبان سهام + مازاد ارزش سرمایه گذاری ها نسبت به بهای تمام شده = خالص ارزش دارایی ها

مسلما انجام محاسبه فوق در زمانی که کلیه سرمایه گذاری ها در سهام بورسی صورت گرفته باشد آسان است اما زمانی که شرکت سرمایه گذاری های فعالیت های خارج از بورس داشته باشد در این حالت معمولا مشکلات بیشتری در خصوص محاسبه NAV بروز می کند که علت آن نیز به فقدان بازار منصفانه برای ارزش گذاری سرمایه گذاری ها باز می گردد که به منظور رفع این مشکل می توان ارزش روز پرتفوی خارج از بورس را معادل بهای تمام شده آن ها منظور نمود. اما منطقی آن است که که شرکت های تاثیرگذار بر NAV شرکت را ارزش گذاری کنیم.

در برآورد NAV ، ریز سرمایه گذاری های بورسی و خارج از بورسی شرکت های سرمایه گذاری از آخرین صورت وضعیت پرتفوی منتشره شرکت ها در سامانه ناشران بورسی ( سایت کدال ) استخراج می شود و برای استخراج حقوق صاحبان سهام از آخرین صورت های مالی میاندوره ای منتشر شده شرکت ها استفاده می شود. گاهی ممکن است تاریخ آخرین ترازنامه منتشر شده با آخرین وضعیت پرتفوی یکسان نباشد در این حالت سودهای تقسیم شده مابین این دو تاریخ از سوی شرکت ها باعث کاسته شدن قیمت سهامشان گردیده است در حالیکه به سرفصل سود انباشته در ترازنامه اضافه نگردیده است لذا در محاسبات سودهای تقسیمی محقق شده نیز به محاسبات اضافه می گردد.

نکته قابل توجه سرفصل ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری هاست با توجه به اینکه این ذخیره در ترازنامه کاهنده دارایی هاست لذا در محاسبات مربوط به NAV به محاسبات افزوده می گردد. و آخرین نکته اینکه پس از محاسبه خالص ارزش داریی های تعدیل شده ( با منظور نمودن سود نقدی و ذخایر کاهش ارزش ) بایستی رقم فوق تقسیم بر تعداد سهام شرکت گردد تا NAV هر سهم محاسبه گردد.

نحوه کاربرد NAV در بورس اوراق بهادار :

جهت ارزیابی واقعی بودن ارزش گذاری سهام شرکت های سرمایه گذاری، از نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ها P/NAV استفاده می شود. این شاخص از دیدگاه علمی از اعتبار بالاتری در مقایسه با نسبت P/E برخوردار است. زیرا چنین می توان استدلال کرد که NAV تابعی است از متغیر پرتفوی که دستیابی به آن براساس ارزش گذاری بر سهام شرکت ها و صنایع دارای مزیت های نسبی که با ریسک کمتری همراه هستند، صورت می پذیرد. در همین راستا در صورتی که نسبت P/NAV یک واحد باشد، می توان استنتاج کرد که قیمت جاری سهم منطبق با خالص ارزش دارایی های شرکت دارنده در حال داد و ستد است. میانگین این نسبت در بین شرکت های سرمایه گذاری بازار بورس اوراق بهادار کشور 0.75 واحد است.

نحوه شناسایی سهام ارزنده از سهام گران :

در صورتی که قیمت تابلو سهمی در محدوده کمتر از 65 درصدی ( 0.65) P/NAV معامله شود ، این سهم را جزء سهام ارزنده ، در صورتی که بین 65 الی 80 درصدی ( 0.65 – 0.8 ) معامله شود ، آن را جزء سهام به قیمت و در صورتی که بالاتر از 80 درصد ( 0.8 ) معامله شود ، آن را جزء سهام گران قیمت طبقه بندی می کنیم.


نظرات

  • کاربر شماره ۱۰۱۱۰۱

    با سلام و احترام
    در ناو حساب شده مبلغ حقوق صاحبان سهام بر اساس سرمایه قبلی شرکت یعنی 14400 میلیارد ریال می باشد در حالیکه تعداد سهام شرکت برای محاسبه ناو بر اساس سرمایه 27000 میلیارد ریالی می باشد و این موضوع باعث می شود ناو وصندوق کمتر نشان داده شود. ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی بالا دیده شده است.

    ۱۳۹۵/۸/۱ - ۰۸:۱۷