به لحاظ الیوتی به نظر می رسد قیمت در حال تکمیل ساختار موج ۴ اصلاحی است و با توجه به واگرایی مخفی مثبت در اسیلاتور rsi احتمالا در محدوده ۵٧٠ - ۵٨٠ تومان شاهد افزایش تقاضا ...