در تحلیل تکنیکال سهام شرکت چرخشگر با نماد «خچرخش» در تایم فریم روزانه شاهد تلاش بازار برای شکست مقاومت مهم ١٩٧ تومانی برابر با سقف تاریخی سهم هستیم. مقاومتی که در صورت شکسته شدن ، سیگنال رشد بیشتر قیمت تا محدوده سقف چنگال Androw ترسیم شده برابر با Fibo Ext٢۶١.٨% را صادر خواهد نمود. در بررسی وضعیت اندیکاتورها ، شاهد خروج ...