در تحلیل تکنیکال سهام شرکت پخش البرز با نماد «پخش» شاهد روند نوسانی سهم در کانال صعودی ترسیم شده هستیم. این سهم هر بار در مواجهه با کف کانال در مسیر رشد قرار گرفته و در سقف کانال افزایش عرضه را تجربه می کند و نکته مثبت اینجاست که روند صعودی سهم با گذر از ٣ سال و نیم از زمان عرضه اولیه حفظ شده و ...