در سیمان فارس و خوزستان با نماد سفارس روند حرکتی سهم را در سطح کلان ( تایم فریم هفتگی ) بررسی می کنیم. این نماد در حالی طی سال ٩٢ از قیمت های ۶۴ تومانی تا سطوح ٣١٧ تومانی ( در نمودار تعدیل شده ) معادل ۴٠٠ درصد پیشروی کرده بود که از دی ماه همان سال روند معکوس را در پیش گرفته و طی ٢ سال بر روند نزولی تاکید نموده و ٨٨ درصد از رشد یکساله را طی ٢ سال از دست داده است. اما از دی ماه سال گذشته روند حرکتی سهم مجددا تغییر کرده و ...