در تحلیل تکنیکال سهام شرکت مارگارین با نماد «غمارگ» در تایم فریم روزانه شاهد واکنش بازار به محدوده حمایتی ٣٧۵ – ٣٧٨ تومانی و حرکت به سمت قیمت های ۴٧۵ تومانی هستیم. مقاومتی که اگر شکسته شود ، موجبات رشد بیشتر قیمتی تا حوالی سطوح ...