در نماد فولاژ شاهد حرکت به سمت قیمت های ٢٠٠ تومانی هستیم ، هر چند که فشار عرضه در قیمت های درصد مثبت ، سهم را به تعادل رساند. این شرکت در نیمه نخست سال در حدود ٣٠ هزار تن صادرات و ١٨٠ هزار تن فروش داخلی داشته که نسبت به سال قبل رشد خوبی داشته است. لذا پیش بینی می شود فولاژ طی نیمه نخست سال ...