در تحلیل تکنیکال سهام شرکت فرآورده های نسوز آذر با نماد کاذر ( در تایم فریم هفتگی ) بعد از یک دوره اصلاح قیمت از سطوح ۴۶٠ تومانی ( قله سال ٩٢ ) تا محدوده ١١٢ تومانی ( دره سال ٩۴ ) شاهد تغییر روند و آغاز یک حرکت افزایشی بودیم ؛ به گونه ای که سهم اخیرا موفق به تشکیل الگوی برگشتی سر و شانه معکوس گردیده و پس از ...