این محدوده علاوه بر قرار داشتن کف الگو ، محدوده عبور تراز ۶١.٨ درصد فیبوناچی اصلاحی هم هست. انتظار می رود در صورت واکنش قیمت به محدوده مذکور شاهد رشد ارزش سهم تا حوالی...