در تحلیل تکنیکال سهام شرکت لامپ شهاب پارس با نماد «بشهاب» ، بعد از یک حرکت اصلاحی در قالب موج ABC شاهد واکنش به محدوده حمایتی و رشد قیمت سهم هستیم. به گونه ای که بشهاب با افزایش تقاضا به مصاف خط روند نزولی رفته و چنانچه ...