سلام بر حسین شهید

با توجه به نزدیک بودن قیمت به کف کانال صعودی و تشکیل واگرایی مثبت در این محدوده و همچنین ارائه سیگنال های بازگشتی در انواع روش ها و سیستم های معاملاتی به نظر شرایط جهت بازگشت قیمت بسیار محیا می باشد مقاومت های پیش روی قیمت در حال حاضر محدوده ۵٣٠تومان و در صورت شکست آن محدوده ۶٠٠ تومان است...

در این تحلیل جامع به بررسی نمودار قیمت نماد حکشتی می پردازیم

دربررسی بلند مدت نمودار قیمت همانطور که مشاهده می نمایید قیمت در یک کانال صعودی قرار گرفته است که در حال حاضر در کف کانال بلند صعودی بلند مدت قرارگرفته است. قیمت در حال حاضر یک خط روند نزولی کوتاه مدت و در صورت شکست آن خط روند نزولی بلند مدتی را در پیش دارد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می نمایید قیمت اصلاحی به میزان 88.6 درصد فیبوناچی داشته است و در این سطح مدتی در حال روند درجا می باشد اما نکته مثبت در خصوص این سهم تشکیل واگرایی مثبت در اسیلاتور RSI می باشد که به صورت بسیار پرقدرت صادر شده است از سوی دیگر اسیلاتور RSI در حال کراس سطح 50 به سمت بالا می باشد که خود می تواند سیگنالی جهت خرید سهم باشد.

از منظر موج شماری هم به نحوی پایان روند نزولی تایید می شود پس از تشکیل 5 موج صعودی ، امواج اصلاحی ABC هم تشکیل شده است که به دلیل حرکت شارپی موج 1 تشکیل این موج اصلاحی بسیار زمان بر بوده است به نظر همه چیز جهت تشکیل موج پیشرو 3 آماده می باشد.

از لحاظ سیستم معاملاتی ایچی موکو دو مووینگ تنکان سن و کیجون سن به صورتی افقی شده است و دیگر نزول قیمت را نمایش نمی دهد چیکو اسپن هم در زیر قیمت قرار دارد و به نظر می رسد حرکت آن بدین صورت است که در حال کراس قیمت به سمت بالا می باشد درهانه های کومو آینده هم به صورت افقی شده است که به نحوی پایان روند نزولی را نمایش می دهد.

نتیجه : با توجه به نزدیک بودن قیمت به کف کانال صعودی و تشکیل واگرایی مثبت در این محدوده و همچنین ارائه سیگنال های بازگشتی در انواع روش ها و سیستم های معاملاتی به نظر شرایط جهت بازگشت قیمت بسیار محیا می باشد مقاومت های پیش روی قیمت در حال حاضر محدوده 530تومان و در صورت شکست آن محدوده 600 تومان می باشد.

مدرس و تحلیل گر بازار سرمایه جواد فلاحیان