سلام بر حسین شهید

پس از برخورد اخیر قیمت با سقف کانال فرضی و شکل گیری واگرایی منفی در اسیلاتور rsi شاهد تشدید عرضه ها و عقب نشینی خریداران بودیم. با توجه به هارمونی دو گام صعودی به نظر می رسد گام های اصلاحی هم ...