سلام بر حسین شهید

در تحلیل تکنیکال سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با نماد «وپترو» ، شاهد روند نوسانی سهم در کانال صعودی ترسیم شده هستیم. این سهم اخیرا همزمان با تکمیل آرایش AB = CD معکوس با تغییر روند مواجه شده و انتظار می رود پس از کف سازی در محدوده حمایتی به تصویر کشیده شده تغییر روند داده و ...