*} *} *}

در تحلیل تکنیکال سهام توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن ( تایم فریم روزانه ) ، روند حرکتی اخیر را در یک کانال صعودی محصور نمودیم. این سهم همواره واکنش های ایده آلی به سطوح تحتانی ، فوقانی و حتی باند میانی کانال مذکور داشته و با توجه به تراکم شکل گرفته در محدوده ...

توسعه معادن و فلزات (ومعادن) – تایم فریم روزانه :

در تحلیل تکنیکال سهام توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن ( تایم فریم روزانه ) ، روند حرکتی اخیر را در یک کانال صعودی محصور نمودیم. این سهم همواره واکنش های ایده آلی به سطوح تحتانی ، فوقانی و حتی باند میانی کانال مذکور داشته و با توجه به تراکم شکل گرفته در محدوده 120 – 123 تومانی ، انتظار می رود برگشت قیمت سهم و حرکت مجدد به سمت سقف کانال را شاهد باشیم. جایی که احتمالا محدوده قیمتی 149 – 153 تومانی مانع از پیشروی بیشتر سهم شود. در بررسی وضعیت اندیکاتورها ، شاهد برگشت dtاسیلاتور از محدوده اشباع فروش هستیم. لذا جمیع موارد مورد بررسی نشان می دهد که این سهم می تواند بعد از مقدار کف سازی در سطوح فعلی ، یک حرکت مناسب رو به بالا را به نمایش بگذارد.