در تحلیل روزانه سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس با نماد ثپردیس ، پس از یک دوره ریزش قیمت شارپ ، روند حرکتی سهم در قالب الگوی Ending Diagonal ، شکل اصلاح فرسایشی به خود گرفته و اکنون در تلاش برای شکست سقف الگوی مذکور می باشد. رویدادی که می تواند روند اصلاحی ۶ ماهه خاتمه را بدهد. همزمانی این رویداد با شکل گیری الگوی ...