شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن که سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ماه ٩۵ دارد ، در دوره ۶ ماهه موفق شده مبلغ ٢٠٩ ریال سود محقق کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ١٧٩ درصدی را نشان می دهد. در وصنعت در شرایطی سود سهام افت ٣٨ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد که ...