شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند که سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ماه دارد ، در جدیدترین گزارش منتشر شده سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را با تعدیل مثبت ١٢ درصدی از سطوح ٣۵۴ ریالی به ۴٢۴ ریال افزایش داد و در دوره ٣ ماهه ۴ ریال از این سود را کنار گذاشت. پیش بینی کاهش سود حاصل از سرمایه گذاری ها و افزایش سود ...

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند ( وآتی )


توضیحات / شایعات : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند که سال مالی منتهی به 30 آذر ماه دارد ، در جدیدترین گزارش منتشر شده سود هر سهم خود برای سال 95 را با تعدیل مثبت 12 درصدی از سطوح 354 ریالی به 424 ریال افزایش داد و در دوره 3 ماهه 4 ریال از این سود را کنار گذاشت. پیش بینی کاهش سود حاصل از سرمایه گذاری ها ( از 875 میلیارد ریال به 823 میلیارد میلیارد ریال ) و افزایش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها ( از 147 میلیارد ریال به 400 میلیارد میلیارد ریال ) عمدتا ناشی از واگذاری بلوک شیران + رشد 15 میلیارد تومانی درآمد های متفرقه از دلایل تعدیل مثبت در وآتی می باشد.

شرکت همچنین سود تلفیقی 95 گروه را در سطوح 448 ریالی پیش بینی نموده است. لازم به ذکر است ، شرکت «صنایع شیمیایی ایران» مهمترین زیر مجموعه این شرکت هلدینگی است و هر 200 ریال تغییر قیمت در این نماد ، حدود 100 ریال بر NAV هر سهم وآتی موثر خواهد بود. گفتنی است "وآتی" در ابتدای دوره مرداد ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 137 میلیارد تومان و ارزش بازار663 میلیارد تومان در سبد سهام خود داشت ، در حالی که طی همین دوره ارزش سبد بورسی رشد 10 میلیارد تومانی داشت اما ارزش بازار آن با افت 13 میلیارد تومانی به 650 میلیارد تومان تنزل یافت. این شرکت در دوره مرداد ماه اقدام به فروش 285 میلیارد تومان سهام ( عمدتا شیران ) نموده و از این محل رقمی بالغ بر 230 میلیارد ریال سود شناسایی کرده است. ضمن اینکه ظاهرا وآتی قصد دارد یک بلوک 1.5 درصدی دیگر از سهام شیران را واگذار نماید.

با عنایت به جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب 86.5.3 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 93.12.24 مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 1.000 میلیارد ریال به مبلغ 4.500 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و توسعه سبد سرمایه گذاری ها ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 3.000 میلیارد ریال به مبلغ 4.500 میلیارد ریال ( معادل 50 درصد ) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و توسعه سبد سرمایه گذاری ها اقدام نماید.

نحوه محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری :

NAV عبارتست از خالص ارزش دارایی های یک شرکت و به عبارت دیگر ارزش کل دارایی های شرکت پس از کسر بدهی. از نظر حسابداری ، کشف NAV هر سهم عبارتست از دارایی های شرکت منهای بدهی های آن یعنی همان حقوق صاحبان سهام .اما در برآوردهای مالی این رقم نمی تواند انعکاس دقیقی از خالص ارزش دارایی های شرکت ارائه دهد که علت آن نیز برخی از محدودیت های ترازنامه می باشد. در ترازنامه ارزش بسیاری از دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی گزارش می شوند که در برخی سرفصل ها نظیر سرمایه گذاری ها و دارایی های ثابت بین ارزش روز آن ها و مبلغ دفتری تفاوت وجود دارد .

برای رفع این مشکل بایستی ابتدا سرمایه گذاری های شرکت را ارزش گذاری کنیم پس از این رقم را با بهای تمام شده درج شده در صورت های مالی مقایسه کنیم در صورتی که ارزش بازار بیشتر از بهای تمام شده باشد این مازاد ارزش نسبت به بهای تمام شده باید در محاسبه خالص ارزش دارایی ها در نظر گرفته شود زیر در حقیقت این مازاد ارزش به هنگام ارائه اطلاعات در بخش دارایی ها در ترازنامه پنهان مانده است. بنابراین فرمول محاسبه خالص ارزش دارایی های یک شرکت به صورت زیر به دست می آید :

حقوق صاحبان سهام + مازاد ارزش سرمایه گذاری ها نسبت به بهای تمام شده = خالص ارزش دارایی ها

مسلما انجام محاسبه فوق در زمانی که کلیه سرمایه گذاری ها در سهام بورسی صورت گرفته باشد آسان است اما زمانی که شرکت سرمایه گذاری های فعالیت های خارج از بورس داشته باشد در این حالت معمولا مشکلات بیشتری در خصوص محاسبه NAV بروز می کند که علت آن نیز به فقدان بازار منصفانه برای ارزش گذاری سرمایه گذاری ها باز می گردد که به منظور رفع این مشکل می توان ارزش روز پرتفوی خارج از بورس را معادل بهای تمام شده آن ها منظور نمود. اما منطقی آن است که که شرکت های تاثیرگذار بر NAV شرکت را ارزش گذاری کنیم.

در برآورد NAV ، ریز سرمایه گذاری های بورسی و خارج از بورسی شرکت های سرمایه گذاری از آخرین صورت وضعیت پرتفوی منتشره شرکت ها در سامانه ناشران بورسی ( سایت کدال ) استخراج می شود و برای استخراج حقوق صاحبان سهام از آخرین صورت های مالی میاندوره ای منتشر شده شرکت ها استفاده می شود. گاهی ممکن است تاریخ آخرین ترازنامه منتشر شده با آخرین وضعیت پرتفوی یکسان نباشد در این حالت سودهای تقسیم شده مابین این دو تاریخ از سوی شرکت ها باعث کاسته شدن قیمت سهامشان گردیده است در حالیکه به سرفصل سود انباشته در ترازنامه اضافه نگردیده است لذا در محاسبات سودهای تقسیمی محقق شده نیز به محاسبات اضافه می گردد.

نکته قابل توجه سرفصل ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری هاست با توجه به اینکه این ذخیره در ترازنامه کاهنده دارایی هاست لذا در محاسبات مربوط به NAV به محاسبات افزوده می گردد. و آخرین نکته اینکه پس از محاسبه خالص ارزش داریی های تعدیل شده ( با منظور نمودن سود نقدی و ذخایر کاهش ارزش ) بایستی رقم فوق تقسیم بر تعداد سهام شرکت گردد تا NAV هر سهم محاسبه گردد.

نحوه کاربرد NAV در بورس اوراق بهادار :

جهت ارزیابی واقعی بودن ارزش گذاری سهام شرکت های سرمایه گذاری، از نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ها P/NAV استفاده می شود. این شاخص از دیدگاه علمی از اعتبار بالاتری در مقایسه با نسبت P/E برخوردار است. زیرا چنین می توان استدلال کرد که NAV تابعی است از متغیر پرتفوی که دستیابی به آن براساس ارزش گذاری بر سهام شرکت ها و صنایع دارای مزیت های نسبی که با ریسک کمتری همراه هستند، صورت می پذیرد. در همین راستا در صورتی که نسبت P/NAV یک واحد باشد، می توان استنتاج کرد که قیمت جاری سهم منطبق با خالص ارزش دارایی های شرکت دارنده در حال داد و ستد است. میانگین این نسبت در بین شرکت های سرمایه گذاری بازار بورس اوراق بهادار کشور 0.75 واحد است.

نحوه شناسایی سهام ارزنده از سهام گران :

در صورتی که قیمت تابلو سهمی در محدوده کمتر از 65 درصدی ( 0.65) P/NAV معامله شود ، این سهم را جزء سهام ارزنده ، در صورتی که بین 65 الی 80 درصدی ( 0.65 – 0.8 ) معامله شود ، آن را جزء سهام به قیمت و در صورتی که بالاتر از 80 درصد ( 0.8 ) معامله شود ، آن را جزء سهام گران قیمت طبقه بندی می کنیم.