شرکت توسعه معادن روی ایران که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه ٩۵ دارد ، سود هر سهم خود را در جدیدترین گزارش منتشر شده با تعدیل مثبت ٣٢ درصدی از سطوح ٨٢ ریالی به ١٠٨ ریال افزایش داده و در دوره ٣ ماهه ١٢ ریال معادل ١١ درصد از این سود را کنار گذاشته است. افزایش سود حاصل از ...