در این سهم به دلیل پوشش بالای سود ٣ ماهه و افزایش سرمایه...