شرکت سرمایه گذاری پارس توشه که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه ٩۵ دارد ، در جدیدترین گزارش منتشر شده بر همان سود ٧٠٨ ریالی تاکید کرده و در دوره ٣ ماهه ...