شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی که سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را با سرمایه جدید ٢.٧٠٠ میلیارد تومانی ، مبلغ ٣۴۶ ریال اعلام کرد و در دوره ۶ ماهه ٧ ریال از این سود را کنار گذاشت. لازم به ذکر است که ٢ نماد «پتروشیمی جم» و ...