شرکت توسعه معادن روی ایران که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در نخستین پیش بینی مبلغ ٨٢ ریال اعلام کرد که نسبت به سود ١٠۴ ریالی محقق شده در ١٢ ماهه سال ٩۴ ، افت ٢١ درصدی را نشان می دهد. سود حاصل از سرمایه های گذاری های کروی برای سال ٩۵ با رشد ...