شرکت سرمایه گذاری خوارزمی که سال مالی منتهی به ٣١ خرداد ماه ٩۵ دارد و اخیرا هم در مجمع به تعویق افتاده منتهی به صورت های مالی سال ٩۴ مبلغ ١٢۵ ریال سود تقسیم کرده بود ، در دوره ۶ ماهه ۴٢ ریال سود محقق کرد که نسبت به سود ١٣٨ ریالی دوره مشابه سال گذشته ، کاهش ...