شرکت سرمایه گذاری بهمن که سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ماه ٩۵ دارد ، در دوره ٣ ماهه (۴) ریال زیان شناسایی کرده است. لازم به ذکر است که وبهمن در دوره مشابه سال گذشته ٧٣ ریال سود محقق کرده بود. شناسایی مبلغ ٣ میلیارد تومان زیان از محل فروش سرمایه گذاری ها در شرکت هایی همچون پالایش نفت بندرعباس ...