فروش شرکت نسبت به سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته است که در این مورد در قسمت فروش توضیحات لازم ذکر خواهد گردید