شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد که سال مالی منتهی به ٣١ خرداد ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در سطوح ٢٠٧ ریالی پیش بینی نموده و تا دوره ٩ ماهه ٧ ریال معادل ٣ درصد از این سود را محقق کرده است. شرکت همچنین سود تلفیقی گروه را در سطوح ...