شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن که سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ماه ٩۴ دارد ، در دوره ٣ ماهه موفق شده مبلغ ٨٢ ریال سود محقق کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افت ٢٨ درصدی را نشان می دهد. کاهش سود حاصل از سرمایه گذاری ها و افت درآمد های متفرقه که البته بخشی از آن توسط ...