درآمد شرکت مطابق جدول فوق حدود ٨٩% کاهش داشته است که عمدتا به دلیل کاهش سود خالص و نقدی شرکت های زیر مجموعه بالاخص غیر بورسی می باشد.

معرفی شرکت

سرمایه گذاری ساختمان ایران با نماد وساخت در بازار بورس تهران در بین فعالان شناخته شده است. این شرکت که دارای زیر مجموعه های متنوعی است با سرمایه 109 میلیارد تومانی در میان اهالی بازار شناخته شده است.

در ادامه نگاهی به ترکیب صاحبان سهام این شرکت خواهیم انداخت.

در ادامه به سراغ دارایی های این شرکت خواهیم رفت.

سبد سهام

مهم ترین دارایی های شرکت در بازار بورس معامله می شوند. این سهام اثر گذار را در نمودار دایره ای زیر به خوبی می توان مشاهده کرد ضمن آنکه در این نمودار کلیه دارایی های غیر بورسی مانند تامین مسکن جوانان، تامین مسکن نوید ایرانیان و با فرض ارزش گذاری با روش بهای تمام شده آورده شده است.

همانگونه که مشاهده می شود بخش عمده ای از ارزش سبد دارایی ها به بانک اقتصاد نوین اختصاص یافته است. جزئیات دقیق تر از سرمایه گذاریها به تفکیک در زیر آورده شده است.

 

درآمد سرمایه گذاری

بخش عمده سود شرکت، از محل سود تقسیمی در مجمع بانک اقتصاد نوین تامین می شود این در شرایطی ست که سایر شرکت های غیر بورسی که بخش قابل توجهی از درآمد را شامل می شدند در بودجه 95 سهم بسیار اندکی گرفته اند به طوریکه سود اکتسابی از محل تامین مسکن جوانان و تامین مسکن نوین حدود 145 میلیارد ریال کاهش یافته است و در مجموع به کمتر از 18 میلیارد ریال می رسد.

 

صورت های مالی

درآمد شرکت مطابق جدول فوق حدود 89% کاهش داشته است که عمدتا به دلیل کاهش سود خالص و نقدی شرکت های زیر مجموعه بالاخص غیر بورسی می باشد.

 

ارزش گذاری

با توجه به ماهیت شرکت یکی از معتبر ترین روش ها محاسبه ارزش خالص دارایی یا NAV می باشد که در جدول فوق آورده شده است. برای معامله گران کوتاه مدت می توان نزدیک بودن ارزش روز به سقف های بنیادی را مد نظر قرار داد. باید توجه داشت که وابستگی به سهامی نظیر ثنوسا و ونوین می تواند سهم را دستخوش نوسانات مثبت و منفی نماید. با توجه به آخرین قیمت ها ارزش سهم معادل 76% از خالص ارزش دارایی هاست که این نسبت برای این شرکت بالاست و با توجه به فعالیت شرکت محدوده تعادلی سهم می تواند حوالی 60 – 65 درصد NAV باشد ضمن آنکه افت قیمت سهام پرتفوی می تواند NAV را نیز کاهش دهد و قیمت تعادلی نیز پایین تر قرار گیرد.

 

تحلیل تکنیکال سهم

همانگونه که در نمودار مشاهده می شود سهم در یک کانال نزولی، الگوی هارمونیک AB=CD را تکمیل نموده است و اکنون در ادامه مسیر نزول پس از سه پیوت سقف که ناموفق در شکست روند بود، اکنون حرکت به سمت میانه و محدوده های حمایتی را در پیش گرفته است و با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد هر گونه رشد موقت، فرصتی برای خروج به خصوص برای سهامداران کوتاه مدتی به حساب می آید.