عملکرد شرکت های کارگزاری طی ١١ ماهه سال ٩۴ تا پایان ماه بهمن اعلام شد. بر اساس آخرین عملکرد شرکت های کارگزاری در تمام بورس ها، شرکت های کارگزاری مفید، مبین سرمایه، امین آوید، خبرگان سهام و بانک کشاورزی توانستند رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص دهند...

در بازار فرابورس، شرکت های کارگزاری امین آوید، پارسیان، بانک مسکن، بانک کشاورزی و تامین سرمایه نوین در صدر 5 شرکت برتر در بازار فرابورس نشتستند.

در این میان شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در گزارش عملکرد ماهیانه خود، رتبه دوم را در ماه بهمن با در نظر گرفتن کلیه بورس ها به خود اختصاص داد. همچنین معاملات این شرکت کارگزاری در بازار فرابورس از ارزش 33,567,040 میلیون ریالی برخوردار بود که با این ارزش، رتبه چهارم را در بین شرکت های کارگزاری در بازار فرابورس از آن خود کرد.

این گزارش می افزاید: در بورس انرژی شرکت های کارگزاری بانک ملت، بانک پاسارگاد، فارابی، مفید و بانک ملی رتبه های اول تا پنجم را از آن خود کردند که در این میان کارگزاری فارابی نیز در بورس انرژی با معامله ای بالغ بر 4,007,166 میلیون ریال، رتبه سوم را از آن خود کرد. با توجه به اینکه معاملات بورس انرژی در مقایسه با دیگر بازارهای بزرگ مثل بورس و فرابورس با حجم معاملاتی و جریان نقدینگی کمتری انجام می شود، در عملکرد مجموع بورس ها، کارگزاری فارابی توانست به رتبه ی 24 رسید.

در عملکرد ماه بهمن، شرکت کارگزاری فارابی رتبه دهم را از آن خود کرد. این در حالی است که آمارهای ماه بهمن در بازار بورس و همچنین بورس انرژی، این شرکت کارگزاری رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.

در بررسی عملکرد معاملاتی شرکت های کارگزاری در بازار بورس، به این جمع بندی رسیدیم که شرکت های کارگزاری مفید، خبرگان سهام، بانک صادرات، صبا تامین و بهگزین توانستند حائز رتبه های برتر شوند.

یکی از کارگزاری هایی که فعالیت خوبی را به خصوص در بازار بورس به خود اختصاص داده است، کارگزاری پارس گستر خبره بوده است که نام آن اخیراً به کارگزاری بانک انصار تغییر یافت. این شرکت هم توانست با ثبت 17,594,443 میلیون ریال به عنوان ارزش معاملات، رتبه نهم را در رتبه بندی شرکت های کارگزاری فعال در بازار بورس از آن خود کند. طبق اطلاعات دریافتی از این کارگزاری، خدمات سرمایه گذاری انصار رشدی بالغ بر 95 درصد داشته است.

جدول مقایسه ای عملکرد کارگزاری ها در بخش های مختلف بازار در ذیل آمده است:

ارزش معاملات کارگزاری ها در بورس

ارزش معاملات کارگزاری ها در فرابورس

ارزش معاملات کارگزاری ها کل بورس ها و فرابورس

مفید

50,011,601

امین آوید

82,807,499

مفید

145,344,571

خبرگان سهام

33,180,321

پارسیان

40,970,187

مبین سرمایه

96,416,575

بانک صادرات ایران

28,640,081

بانک مسکن

33,948,505

امین آوید

86,935,697

صبا تأمین

28,247,692

بانک کشاورزی

33,567,040

خبرگان سهام

80,702,894

بهگزین

24,993,237

تأمین سرمایه نوین

26,243,818

بانک کشاورزی

66,957,022

بانک پاسارگاد

23,656,008

بانک تجارت

26,157,324

آگاه

65,404,647

بانک ملی ایران

23,051,258

بانک ملت

23,368,974

کالای خاورمیانه

64,167,268

آگاه

18,954,854

بانک رفاه کارگران

21,873,045

بانک ملی ایران

61,098,173

پارس گسترخبره

17,594,443

صبا تأمین

20,485,077

بانک پاسارگاد

60,126,524

حافظ

17,262,131

شهر

18,260,348

بانک تجارت

56,532,174

بانک کشاورزی

17,092,772

مفید

18,259,327

بانک صادرات ایران

56,114,942

آراد ایرانیان

14,756,227

بانک کارآفرین

17,181,588

پارسیان

54,461,534

بانک صنعت و معدن

14,421,009

حافظ

17,179,273

صبا تأمین

48,732,768

صبا جهاد

13,586,965

بانک دی

16,782,123

بانک مسکن

46,272,331

بانک ملت

13,362,923

بانک سپه

16,730,035

بانک ملت

46,106,352

اقتصاد بیدار

12,359,027

بانک پاسارگاد

16,692,352

صبا جهاد

45,934,539

نهایت نگر

12,239,761

سرمایه گذاری ملی ایران

16,454,705

حافظ

45,241,281

تدبیر گران فردا

11,009,197

صبا جهاد

14,440,593

تأمین سرمایه نوین

44,967,220

فارابی

10,630,784

خبرگان سهام

14,021,813

بانک رفاه کارگران

43,979,521

تأمین سرمایه نوین

9,695,948

بهگزین

11,328,122

باهنر

42,082,453

رضوی

9,685,598

تدبیر گران فردا

9,916,247

سی ولکس کالا

37,632,177

بانک سامان

9,485,102

پارس گسترخبره

9,896,739

بهگزین

36,321,359

بانک تجارت

9,462,251

سهام گستران شرق

9,450,041

سهم آشنا

35,340,130

بانک خاورمیانه

9,393,643

آگاه

8,610,944

فارابی

34,035,852

پارسیان

9,288,228

بانک صنعت و معدن

7,881,957

اقتصاد بیدار

29,466,210

نواندیشان بازار سرمایه

9,185,864

بانک خاورمیانه

7,129,588

بانک صنعت و معدن

28,921,004

بانک رفاه کارگران

8,788,966

آبان

7,030,052

پارس گسترخبره

27,749,306

سهم آشنا

8,367,293

بانک ملی ایران

6,493,796

بانک کارآفرین

26,454,857

بهمن

8,163,324

مبین سرمایه

6,313,143

بانک سپه

26,182,005

مبین سرمایه

7,916,092

ارگ هومن

6,092,386

تدبیر گران فردا

25,737,164

بانک مسکن

7,690,690

بانک تات (آینده)

5,749,263

ستاره جنوب

25,333,227

تدبیرگر سرمایه

7,533,245

سهم آشنا

5,559,461

رضوی

25,296,446

آبان

7,121,260

مهر اقتصاد ایرانیان

5,181,568

شهر

25,276,581

ایساتیس پویا

7,119,537

بانک صادرات ایران

4,770,701

بهپرور

24,499,718

بورس بیمه ایران

6,862,081

نهایت نگر

4,678,895

بانک اقتصاد نوین

24,432,743

بانک دی

6,698,856

رضوی

3,834,738

نهایت نگر

24,274,012

فیروزه آسیا

6,656,943

فارابی

3,611,046

بانک دی

23,622,102

مهر اقتصاد ایرانیان

6,539,379

فیروزه آسیا

3,523,237

ارگ هومن

23,033,090

کالای خاورمیانه

6,530,381

ایساتیس پویا

3,312,735

سرمایه گذاری ملی ایران

21,160,679

پارس نمودگر

6,198,339

بانک سامان

3,255,671

آراد ایرانیان

20,920,493

بانک اقتصاد نوین

6,147,652

بانک توسعه صادرات

3,029,334

بانک سامان

20,609,546

راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام

6,060,339

مهرآفرین

2,934,688

آبان

19,176,999

بانک سپه

6,021,944

بانک اقتصاد نوین

2,917,134

بانک خاورمیانه

16,523,232

بورسیران

5,968,628

نواندیشان بازار سرمایه

2,846,289

نواندیشان بازار سرمایه

16,161,782

آتیه

5,797,077

اردیبهشت ایرانیان

2,716,577

سرمایه و دانش

15,449,869

مهرآفرین

5,588,028

بهمن

2,615,131

بانک تات (آینده)

15,297,136

بانک تات (آینده)

5,533,782

تدبیرگر سرمایه

2,610,801

پارس ایده بنیان

14,934,023

بانک کارآفرین

5,509,484

اقتصاد بیدار

2,493,227

بهمن

14,805,889

بانک توسعه صادرات

5,390,013

آتیه

2,282,557

توسعه سرمایه دنیا

14,229,017

توسعه فردا

5,306,652

کالای خاورمیانه

2,248,860

بانک توسعه صادرات

13,910,396

شهر

5,208,104

آراد ایرانیان

2,232,861

ایساتیس پویا

13,426,144

سرمایه و دانش

4,727,692

آرمون بورس

2,182,200

سهام گستران شرق

12,594,649

سرمایه گذاری ملی ایران

4,705,974

سرمایه و دانش

2,158,731

سپهر باستان

12,486,998

ساو آفرین

4,551,379

بورس بیمه ایران

2,123,136

سینا

12,161,894

آرمان تدبیر نقش جهان

4,311,342

ستاره جنوب

2,107,779

مهر اقتصاد ایرانیان

11,720,947

اردیبهشت ایرانیان

4,308,213

بورس آثل

1,962,278

توسعه فردا

11,416,721

آتی ساز بازار

4,262,751

توسعه سرمایه دنیا

1,912,099

بورس بیمه ایران

11,023,312

توسعه سرمایه دنیا

4,155,753

آرمان تدبیر نقش جهان

1,852,069

اردیبهشت ایرانیان

10,630,099

آینده نگر خوارزمی

4,090,185

توسعه فردا

1,835,964

تدبیرگر سرمایه

10,492,961

ارگ هومن

4,031,602

پارس نمودگر

1,781,939

فیروزه آسیا

10,180,180

بورس آثل

4,012,557

آریا نوین

1,584,524

آتی ساز بازار

10,127,715

سهام بارز

3,899,039

آپادانا

1,545,027

مهرآفرین

9,773,165

سپهر باستان

3,727,226

آتی ساز بازار

1,529,164

توسعه کشاورزی

9,676,863

سیماب گون

3,610,028

ساو آفرین

1,492,873

آرمان تدبیر نقش جهان

9,413,395

توسعه سهند

3,609,977

راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام

1,457,466

راهنمای سرمایه‌گذاران

8,340,311

اطمینان سهم

3,581,327

سهام بارز

1,446,992

پارس نمودگر

8,281,505

آریا نوین

3,346,372

آینده نگر خوارزمی

1,299,381

آتیه

8,079,634

سهام گستران شرق

3,144,608

توسعه سهند

1,260,382

راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام

7,517,805

مشاوران سهام

3,063,818

اطمینان سهم

1,206,291

بورسیران

6,630,943

ایمن بورس

3,017,347

عمران فارس

1,126,567

آریا نوین

6,112,313

امین آوید

2,886,187

ایمن بورس

1,086,863

ساو آفرین

6,044,253

توسعه اندیشه دانا

2,865,411

راهنمای سرمایه‌گذاران

1,054,605

بورس آثل

5,974,836

آپادانا

2,755,614

سپهر باستان

1,006,147

آپادانا

5,970,474

آرمون بورس

2,653,561

بازار سهام

1,003,866

آینده نگر خوارزمی

5,607,960

سی ولکس کالا

2,619,339

ارزش آفرین الوند

960,659

مشاوران سهام

5,415,364

راهنمای سرمایه‌گذاران

2,598,823

برهان سهند

953,661

سهام بارز

5,346,031

بورس ابراز

2,480,244

توسعه اندیشه دانا

934,724

توسعه اندیشه دانا

5,146,576

کارآمد

2,346,866

شاخص سهام

902,448

اطمینان سهم

5,143,549

ایران سهم

2,273,583

سیماب گون

853,132

توسعه سهند

4,870,359

دنیای خبره

2,267,935

جهان سهم

838,110

آرمون بورس

4,835,761

سهام پژوهان شایان

2,104,637

مشاوران سهام

818,506

سیماب گون

4,700,451

شاخص سهام

2,098,231

سهام پژوهان شایان

748,499

پگاه یاوران نوین

4,114,773

امین سهم

2,061,050

آفتاب درخشان خاورمیانه

733,339

ایمن بورس

4,104,209

بازار سهام

1,944,555

امین سهم

705,675

نماد شاهدان

4,094,920

نماد شاهدان

1,678,021

بورس ابراز

703,466

بازار سهام

3,972,922

امید سهم

1,579,995

کارآمد

703,287

توازن بازار

3,626,819

پگاه یاوران نوین

1,513,559

پارس ایده بنیان

698,135

بورس ابراز

3,387,221

پارس ایده بنیان

1,466,937

دنیای خبره

665,711

سهام پژوهان شایان

3,381,260

سهم آذین

1,443,084

سی ولکس کالا

643,814

برهان سهند

3,102,045

سهم یار

1,403,697

بورسیران

612,894

کارآمد

3,050,153

جهان سهم

1,362,185

بهپرور

557,912

آفتاب درخشان خاورمیانه

3,010,006

برهان سهند

1,251,376

نماد شاهدان

551,896

شاخص سهام

3,000,679

ستاره جنوب

1,242,685

سهم آذین

431,652

دنیای خبره

2,933,646

فولاد مبنا

1,182,683

بهین پویا

418,519

امین سهم

2,766,725

عمران فارس

1,145,140

سهم یار

400,969

ایران سهم

2,458,968

ارزش آفرین الوند

1,010,608

پگاه یاوران نوین

391,125

عمران فارس

2,271,706

بهین پویا

1,004,233

توازن بازار

314,838

جهان سهم

2,200,296

بهپرور

878,505

امید سهم

299,279

ارزش آفرین الوند

1,971,267

آفتاب درخشان خاورمیانه

599,020

دنیای نوین

209,025

امید سهم

1,879,275

دنیای نوین

504,191

ایران سهم

185,385

سهم آذین

1,874,736

آبتین استاک

479,415

آریا بورس

8,003

سهم یار

1,804,666

توازن بازار

461,345

فولاد مبنا

1,515

بهین پویا

1,422,752

کشاورزی کالا سپهر

233,427

باهنر

-

فولاد مبنا

1,240,776

آریا بورس

22,177

سینا

-

کشاورزی کالا سپهر

875,937

باهنر

-

توسعه کشاورزی

-

دنیای نوین

713,216

سینا

-

کشاورزی کالا سپهر

-

آبتین استاک

479,415

توسعه کشاورزی

-

آبتین استاک

-

مدبر آسیا

406,446

مدبر آسیا

-

مدبر آسیا

-

آریا بورس

261,089

 

عملکرد مالی کارگزاری ها در دو بورس کالا و انرژی نیز در جدول ذیل تدوین شده است:


ارزش معاملات کارگزاری ها در بورس کالا

ارزش معاملات کارگزاری ها در بورس انرژی

مبین سرمایه

81,568,930

بانک ملت

7,007,452

مفید

73,388,975

بانک پاسارگاد

6,981,496

کالای خاورمیانه

54,917,648

فارابی

4,007,166

باهنر

41,865,114

مفید

3,684,667

آگاه

37,513,001

بانک ملی ایران

3,118,446

سی ولکس کالا

34,163,502

نواندیشان بازار سرمایه

2,793,875

خبرگان سهام

31,121,296

خبرگان سهام

2,379,464

بانک ملی ایران

28,434,674

بانک توسعه صادرات

2,288,909

بهپرور

23,063,302

تدبیر گران فردا

2,160,411

ستاره جنوب

21,982,764

سهم آشنا

1,900,236

بانک صادرات ایران

21,440,250

توسعه فردا

1,662,880

بانک تجارت

19,782,550

بانک کشاورزی

1,490,804

سهم آشنا

19,513,140

آتی ساز بازار

1,469,556

صبا جهاد

17,890,361

آبان

1,264,939

فارابی

15,786,855

بانک صادرات ایران

1,263,909

بانک اقتصاد نوین

15,362,349

بانک تجارت

1,130,049

بانک کشاورزی

14,806,406

بانک سپه

1,080,511

اقتصاد بیدار

14,613,957

سرمایه و دانش

1,010,848

بانک رفاه کارگران

13,287,254

سپهر باستان

933,208

ارگ هومن

12,909,102

رضوی

783,307

بانک پاسارگاد

12,796,668

بانک مسکن

702,060

پارس ایده بنیان

12,334,218

آراد ایرانیان

655,799

سینا

11,934,463

پارسیان

620,898

رضوی

10,992,804

مبین سرمایه

618,409

حافظ

10,734,916

بانک کارآفرین

590,496

توسعه کشاورزی

9,676,863

بانک تات (آینده)

499,216

تأمین سرمایه نوین

8,947,241

کالای خاورمیانه

470,379

توسعه سرمایه دنیا

8,143,534

پارس ایده بنیان

434,734

بانک سامان

7,831,254

بانک صنعت و معدن

395,235

سرمایه و دانش

7,552,598

آگاه

325,847

نهایت نگر

7,268,234

بهمن

238,368

سپهر باستان

6,820,417

سینا

227,431

بانک صنعت و معدن

6,222,803

باهنر

217,339

راهنمای سرمایه‌گذاران

4,619,018

آینده نگر خوارزمی

216,501

بانک مسکن

3,931,076

سی ولکس کالا

205,521

بهمن

3,789,066

نهایت نگر

87,122

آبان

3,760,748

تأمین سرمایه نوین

80,213

اردیبهشت ایرانیان

3,605,310

راهنمای سرمایه‌گذاران

67,865

پارسیان

3,582,221

حافظ

64,962

بانک تات (آینده)

3,514,875

ایساتیس پویا

53,476

آراد ایرانیان

3,275,605

بانک سامان

37,520

آرمان تدبیر نقش جهان

3,249,985

بانک رفاه کارگران

30,255

بانک توسعه صادرات

3,202,140

مهرآفرین

24,338

بانک کارآفرین

3,173,288

توسعه سرمایه دنیا

17,631

ایساتیس پویا

2,940,395

صبا جهاد

16,621

آتی ساز بازار

2,866,245

بورس بیمه ایران

13,397

توازن بازار

2,850,636

آریا نوین

9,331

تدبیر گران فردا

2,651,310

بانک اقتصاد نوین

5,607

توسعه فردا

2,611,225

پارس گسترخبره

1,876

بانک ملت

2,367,003

پگاه یاوران نوین

190

بانک سپه

2,349,516

آریا بورس

-

پگاه یاوران نوین

2,209,899

امین آوید

0-

بورس بیمه ایران

2,024,698

صبا تأمین

0-

نماد شاهدان

1,865,003

بهگزین

0-

شهر

1,808,130

اقتصاد بیدار

0-

آفتاب درخشان خاورمیانه

1,677,646

ستاره جنوب

0-

آپادانا

1,669,833

شهر

0-

مشاوران سهام

1,533,039

بهپرور

0-

توسعه اندیشه دانا

1,346,441

بانک دی

0-

نواندیشان بازار سرمایه

1,335,755

ارگ هومن

0-

امین آوید

1,242,010

سرمایه گذاری ملی ایران

0-

مهرآفرین

1,226,111

بانک خاورمیانه

0-

آریا نوین

1,172,086

سهام گستران شرق

0-

بازار سهام

1,024,501

مهر اقتصاد ایرانیان

0-

برهان سهند

897,008

اردیبهشت ایرانیان

0-

کشاورزی کالا سپهر

642,511

تدبیرگر سرمایه

0-

سهام پژوهان شایان

528,125

فیروزه آسیا

0-

مدبر آسیا

406,446

توسعه کشاورزی

0-

اطمینان سهم

355,931

آرمان تدبیر نقش جهان

0-

تدبیرگر سرمایه

348,915

پارس نمودگر

0-

پارس نمودگر

301,227

آتیه

0-

پارس گسترخبره

256,248

راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام

0-

سیماب گون

237,291

بورسیران

0-

آریا بورس

230,910

ساو آفرین

0-

بورس ابراز

203,512

بورس آثل

0-

بانک دی

141,122

آپادانا

0-

فولاد مبنا

56,578

مشاوران سهام

0-

بورسیران

49,422

سهام بارز

0-

آینده نگر خوارزمی

1,893

توسعه اندیشه دانا

0-

صبا تأمین

-

اطمینان سهم

0-

بهگزین

-

توسعه سهند

0-

سرمایه گذاری ملی ایران

-

آرمون بورس

0-

بانک خاورمیانه

-

سیماب گون

0-

سهام گستران شرق

-

ایمن بورس

0-

مهر اقتصاد ایرانیان

-

نماد شاهدان

0-

فیروزه آسیا

-

بازار سهام

0-

آتیه

-

توازن بازار

0-

راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام

-

بورس ابراز

0-

ساو آفرین

-

سهام پژوهان شایان

0-

بورس آثل

-

برهان سهند

0-

سهام بارز

-

کارآمد

0-

توسعه سهند

-

آفتاب درخشان خاورمیانه

0-

آرمون بورس

-

شاخص سهام

0-

ایمن بورس

-

دنیای خبره

0-

کارآمد

-

امین سهم

0-

شاخص سهام

-

ایران سهم

0-

دنیای خبره

-

عمران فارس

0-

امین سهم

-

جهان سهم

0-

ایران سهم

-

ارزش آفرین الوند

0-

عمران فارس

-

امید سهم

0-

جهان سهم

-

سهم آذین

0-

ارزش آفرین الوند

-

سهم یار

0-

امید سهم

-

بهین پویا

0-

سهم آذین

-

فولاد مبنا

0-

سهم یار

-

کشاورزی کالا سپهر

0-

بهین پویا

-

دنیای نوین

0-

دنیای نوین

-

آبتین استاک

0-

آبتین استاک

-

مدبر آسیا

0-